Východní brána Geoparku Český Ráj

TOURISTENZIELE TOURISTENZIELE

novopacko.cz > Home > MAPA

Ústí u Staré Paky

Obec Ústí se nachází severozápadně od Staré Paky, k níž je správně přidělena, v mírně členitém terénu. Je řadovou vsí se sviji zástavbou situovanou po obou stranách potoka Olešky a meandrující probíhající hlavní komunikace ze Staré Paky do Lomnice n. P., zhruba ve směru východ-západ.

Část zástavby je situována kolem několika souběžných i křižujících místních komunikací. Na východní straně obec navazuje na zástavbu sousedního Roškopova. Asi uprostřed obce je křižovatka s komunikací odbočující severním směrem do Bělé s několika samotami a exponovanými objekty bývalého Vávrova mlýna.

Západní část obce je svou zástavbou situována v členitějším kopcovitém terénu. Nepravidelná náves se rozkládá v západní části obce. Postrádáme zde sakrální objekt kostela nebo kaple, je zde pouze menší výklenková kaplička. Sochařská výzdoba je zastoupena 4 skulpturami, většina z 19. století z dílny Suchardů z Nové Paky. Charakteristická podoba vesnického sídla utvářená v minulosti nebyla novodobě podstatně narušena. Negativním prvkem je objekt továrny zhruba uprostřed obce.

Mapa Ústí u Staré Paky

SPORT / ROUTEN