Východní brána Geoparku Èeský Ráj

TOURISTENZIELE TOURISTENZIELE

novopacko.cz > Home > Informationen

Informationen

Info-Zentrum

Informaèní støedisko Nová Paka
Klenotnice – Muzeum
F.F.Procházky 70
509 01 Nová Paka

Mìstské informaèní centrum Jièín
Valdštejnovo nám. 1
506 01 Jièín

Mìstské informaèní centrum pøi CK Hoška-tour, Láznì Bìlohrad
nám. K. V. Raise 160
507 81 Láznì Bìlohrad


Kulturní a informaèní støedisko mìsta Lomnice nad Popelkou
Husovo námìstí 4 – Zámek
512 51 Lomnice nad Popelkou

 

SPORT / ROUTEN