Východní brána Geoparku Český Ráj

TOURISTENZIELE TOURISTENZIELE

novopacko.cz > Home > MAPA

Roškopov

Historie obce Roškopov

Založení Roškopova se datuje do roku 1320, kdy se stavěl hrad Kumburk. Osada byla bez jména do doby, než se pod horou sopečného původu Jíva (555 m. n. m.) našla a začala těžit měď. Dostala proto pojmenování po havířských rozkopaninách - Rozkopov. V roce 1378 ji jako osadu získal věnem Mikuláš z Kolovrat a Žehrovic a kolem roku 1650 zde již stálo 24 hospodářských usedlostí. V průběhu 18. století byla postavena kaplička se sochou svatého Jana Nepomuckého a vedle ní i první škola. V obci byla také vybudována silnice.

Počátkem 19. století čítal Roškopov 104 domy, v nichž žilo více než 500 obyvatel. Lidé se živili především zemědělstvím, ale své uplatnění zde našli také dva kováři, dva ševci, kolář, truhlář, krejčí a dámská krejčová, doškař a několik zedníků, železniční a tovární dělníci. Dále zde postupně vznikly dva obchody, dva hostince, válcový mlýn, parní pila se soustružnou a rovněž záložna Kampelička. Společenský život se utvářel ve spolku Sboru dobrovolných hasičů a v tělovýchovných jednotách Sokol a Orel.

V současnosti žije v obci 210 obyvatel. Dnes zde najdeme kromě obchodu s potravinami i opravářské dílny ZD Agrochov Stará Paka. Ve spolkové činnosti se stále dobře angažují organizace AVZO, Sbor dobrovolných hasičů a TJ Sokol.

Výhodou je dobré vlakové spojení ze železniční stanice ve Staré Pace, které spolu se silniční dopravou umožňuje občanům návštěvu okolních hradů, Prachovských skal, Českého ráje nebo nedalekých Krkonoš.

Bývalá středisková obec Roškopov je nyní jako osada začleněna do katastru Obecního úřadu ve Staré Pace, okresu Jičín, v kraji Královéhradeckém.

Tento materiál je zveřejněn s laskavým svolením ing. Pavla Červeného.


Mapa Roškopov

SPORT / ROUTEN