Východní brána Geoparku Český Ráj

TOURISTENZIELE TOURISTENZIELE

novopacko.cz > Home > MAPA

Obec Karlov

Obec Karlov, správně přidružená k obci Stará Paka, se nachází na severní hranici okresu Jičín, severně od Staré Paky. Je řadovou vsí v členitém kopcovitém terénu se svoji zástavbou situovanou po obou stranách procházející hlavní komunikace ze Staré Paky do Roztok, zhruba ve směru sever-jih. Část zástavby je situována kolem několika místních komunikací, jsou zde i některé samoty jako bývalé rolnické usedlosti. V horní části obce je křižovatka komunikací, na východ odbočuje komunikace do Žďáru. Náves je situována kolem této křižovatky jako poměrně rozlehlý nepravidelný prostor sahající až k protějšímu areálu hřbitova. Není zde žádný sakrální objekt. Sochařská výzdoba je zastoupena třemi díly. Charakteristická podoba tohoto vesnického sídla utvářená v minulosti po staletí se svými charakteristickými prvky zástavby nebyl podstatným způsobem novodobě narušena.

Mapa Obec Karlov

SPORT / ROUTEN