Východní brána Geoparku Český Ráj

TOURISTENZIELE TOURISTENZIELE

novopacko.cz > Home > MAPA

Obec Brdo

Obec Brdo se nachází jihozápadně nedaleko Staré Paky, k níž je správně přidružena, v členitém terénu. Je řadovou vsí situovanou svojí zástavbou po obou stranách místní komunikace i některých jejích odboček, stoupající ve směru SV-JZ. Část zástavby je situována kolem hlavní komunikace spojující Krsmol s Novou Pakou ve směru západ-východ. Netypické je umístění návsi v horní jihozápadní části obce ve svažujícím se terénu s rybníčkem a sochou sv. J. Nepomuckého. Postrádáme zde sakrální objekt kostela nebo kaple. Sochařská výzdoba je soustředěna kolem horní části obce a je zastoupena 3 díly. Ukřižovaný, pozdně barokní, Sv. J. Nepomucký a P. Marie z 19. století z dílny Suchardů z Nové Paky. Čtvrtá sochařská památka je umístěna v polích severně od obce u staré cesty do Staré Paky a jedná se o kvalitní pozdně barokní Immaculatu. Charakteristická podoba tohoto vesnického sídla utvářená v minulosti nebyla podstatně novodobě narušena. Nevhodné jsou některé objekty ZD i když situované vně obce, zůstávají pohledově exponované.

Mapa Obec Brdo

SPORT / ROUTEN