Východní brána Geoparku Český Ráj

TURISTICKÉ CÍLE TURISTICKÉ CÍLE

novopacko.cz > Úvod > Region

Všeobecná charakteristika regionu


Novopacko v Podkrkonoší leží mezi význačnými turistickými oblastmi Českého ráje a Krkonoš. Tato zajímavá oblast je zhruba vymezena prostorem jehož vrcholy tvoří hrady Kumburk, Pecka, zaniklý Levín a lokalita Na Zámkách. V tomto prostoru, členěnému údolími a táhlými hřbety, leží asi desetitisícové město Nová Paka, o kterém existuje zmínka již z roku 1357. Po dlouhá staletí byly osudy města spojeny s historií hradu Kumburk, protože bylo poddanským městem Kumburského panství. Z Nové Paky vede zajímavá turistická cesta „Máchova stezka“, která směřuje ke zříceninám hradu Kumburk a Bradlec, ale můžete využít i řadu dalších možností, jako je cesta na Pecku přes Sýkornici s odbočkou na Lázně Bělohrad. Na Novou Paku dnes přirozenou zástavbou navazuje obec Stará Paka. Je jistě starší, ale připomínaná je v listinách od roku 1542. Dodnes se zde a v okolních obcích dochovalo několik roubených lidových staveb, z nichž nejzajímavější je stará škola z roku 1799. Od konce 19. století se stala Stará Paka důležitou železniční křižovatkou. Dalším významným místem Novopacka je známé letovisko, městečko Pecka, které je městečkem jmenováno od roku 1382. Vzniklo pod stejnojmenným hradem v roce 1322. Městečko proslavil především slavný spisovatel, cestovatel a hudebník Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, jehož na Pecce císařští zatkli a v roce 1621 byl popraven na Staroměstském náměstí v Praze. Hrad Pecka má velice zajímavou a poutavou expozici, rozhodně stojí za návštěvu stejně jako nedaleké Lázně Bělohrad, kde se narodil spisovatel Karel Václav Rais. Celé Novopacko nás zaujme krevelově zbarvenou půdou, tvary kopců, které v sobě skrývají pohádkové poklady drahých kamenů, zkamenělých zbytků rostlin a stromů. Jde o místo svébytné, jakoby zahleděné do sebe, ale zároveň s krásnými výhledy do kraje i na nedaleké Krkonoše. Tato skutečnost se odráží i ve světě duchovním, plném tajemství a záhad. Je to kraj umělců, blouznivců, podivínů i spiritistů. O všech těchto zvláštnostech a historii města se nejvíce dozvíte v historické expozici Městského muzea v Nové Pace, kde jsou pořádány zajímavé výstavy. a záhad. Je to kraj umělců, blouznivců, podivínů.

Geopark

Geopark Český ráj, který byl do prestižního seznamu evropské sítě geoparků zařazen v říjnu 2005, představuje skutečnou geologickou učebnici. Území o rozloze necelých 700 km2 zahrnuje širokou škálu geologických fenoménů, paleontologické, mineralogické a archeologické lokality i historické památky.

Území bylo v průběhu stovek milionů let trvající historie Země opakovaně dnem jezer a moří, několikrát zde probíhala sopečná činnost. Ve třetihorách byly pískovcové desky rozlámány vulkanickou činností, rozžhavené horniny ztuhly pod povrchem do kup a kuželů. Na zemský povrch působily přírodní síly, vítr, voda, mráz a slunce. Výsledkem je krajina s divokými skalami, sopkami, řekami, romantickými údolími, lesy, loukami a rybníky. Působením vody pod zemským povrchem se vytvořily unikátní Bozkovské jeskyně se zajímavými krasovými jevy.

Zajímavé lokality

 1. Hrad Trosky byl založen asi kolem roku 1380. 
 2. Hrad Kost byl budován asi v polovině 14. století, ve stejné době jako hrad Karlštejn.
 3. Prachovské skály, unikátní pískovcový útvar v Českém ráji.
 4. Muzeum a Klenotnice drahých kamenů Nová Paka
 5. Muzeum Českého ráje Turnov shromažďuje od roku 1886 doklady o kulturním
  a dějinném vývoji regionu, sbírky tvoří fondy archeologie, etnologie, mineralogie,
  historie, umění a archiválií.
 6. Bozkov – dolomitové jeskyně a raně barokní kostel Navštívení Panny Marie
 7. Hrad Kumburk byl založen na konci 13. nebo začátkem 14. století.
 8. Sobotka – první písemná zpráva pochází z r. 1322.
 9. Zámek Humprecht vystavěl v letech 1666 – 1668 italský architekt Carlo Lurago ve
  stylu ranného baroka.
 10. Klokočské skály. Skalní město leží u vsi Klokočí mezi Turnovem a Kozákovem.
 11. Malá Skála bývá často nazývána perlou Českého ráje. Leží v malebném údolí řeky
  Jizery s typickými dominantami Pantheonu a Suchých skal.
 12. Hruboskalsko. Přírodní rezervace (1998) na ploše 220 ha.
 13. Město Jičín bylo založeno na přelomu 13. a 14. století jako součást velišského panství.
  Největší rozvoj prodělal Jičín v době vlády Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna.
  Ten přivedl do Jičína jezuity.

SPORT / TRASY